Psihologia muncii si organizationala - Carmen Bontas

Psihologia muncii si organizationala

Psihologia muncii şi organizaţională

Legislaţia actuală impune ca angajarea să se facă, numai după ce, s-a efectuat un control medical şi o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale (H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007, precum şi Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă).

Serviciile de psihologia muncii tipuri de evaluări psihologice:

 • Evaluarea psihologică la angajare

Evaluarea este obligatorie pentru :

 • personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • muncă la înălţime;
 • muncă în condiţii de zgomot;
 • muncă în condiţii de izolare;
 • lucru în tura de noapte;
 • muncă în câmpuri electrice;
 • muncă în câmpuri electromagnetice;
 • manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;
 • muncă în mediu subteran;
 • cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României;
 • angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.
 • Evaluarea psihologică periodică

Angajaţii unei companii pentru a fi performanţi trebuie să simtă faptul că sunt reprezintă o parte importantă din ea, că participă activ la viaţa şi la creşterea ei. Un angajator nu trebuie să piardă din vedere faptul că motivaţia la locul de muncă poate fluctua, interesele, aspiraţiile se schimbă şi drept urmare calitatea muncii depuse de coechiperii săi poate suferi modificări nedorite. Pentru a avea informaţii despre gradul de producere a acestora sunt necesare aceste evaluari periodice. Tot ele ne pot oferi posibilitatea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a abilităţilor şi aptitudinilor evaluate la angajare, oferindu-ne suportul decizional legat de necesitatea de formare şi dezvoltare personală şi profesională a colegilor noştri de muncă, de nivelul de adaptare la cerinţele crescânde a postului sau a funcţiei pe care o ocupă.

 • Evaluările psiho-aptitudinale periodice

se pot realiza la diferite intervale de timp: bianual sau anual

 • Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei

Posibilitatea oferită de companie unui angajat de a lucra într-un alt departament trebuie dublată de verificarea posibilităţilor acelui angajat de a desfăşura o muncă cu un randament ridicat.

 • Evaluarea psihologică pentru promovare profesională

În urma unei asemeni evaluări, managerul are posibilitatea să obţină informaţiile necesare în luarea hotărârii de a-şi supune subalternul la un salt profesional sau nu.

 • Evaluarea psihologică la reluarea activităţii

se realizează după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate/paternitate.

·         Recrutare şi selecţie de personal

Realizam pentru dumneavoastră recrutarea, selecţia şi evaluarea viitorilor membri ai organizatiei

·         Servicii de training

·         Team building

„Să ne adunăm este începutul, să rămânem împreună este un progres, să muncim împreună este un succes.” (Henry Ford)

 • Diagnoză organizaţională

„Cea mai valoroasă resursă din compania mea, coboară zilnic cu liftul.” spune Bill Gates;

SERVICII PENTRU COMPANII
• Analiza muncii si evaluarea posturilor
• Asistenta in procesele de reorganizare a muncii si restructurare organizationala
• Asistenta psihologica in determinarea pachetelor optime de stimulare-motivare a angajatilor
• Asistenta psihologica in evaluarea performantelor profesionale
• Asistenta psihologica in orientarea si integrarea noilor angajati
• Asistenta psihologica in selectia de personal
• Consiliere organizational pentru angajatori ( cand apar dezechilibre, blocaje, decese, accidente, etc )
• Consiliere psihologica pentru angajati ( in orice situatie cand apar dificultati dar mai ales in situatii de deces sau invaliditate in urma unui accident)
• Diagnoza organizationala
• Evaluare psihologica periodica a personalului
• Aviz psihologic la angajare

Grupuri de cunoastere si optimizare pentru angajati si / sau persoanele cu functie de conducere care este un proces ce urmareste dezvoltarea, la nivel individual sau de echipa, a abilitatilor si atitudinilor necesare pentru indeplinirea unui set de obiective profesionale si organizationale.

Constelatii sistemice organizationale

Am studiat “Dinamica sistemica in organizatii”, cu unul din cei mai mari specialisti in domeniu, Jan Jacob Stam.

Mai multe detalii despre metoda in rubrica Constelatii de familie a site-ului.

psihologia muncii